Sogn og Fjordane fylkeskommune: Verkehr / trafikk - Straßen / veier / roads
Straßen / veier / roads:    E 16   >>   608 

 E 16  Europavei 16  E 16 
von / fra / from Ost West  /  Nord Süd nach / til / to
Oppland fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities Hordaland fylkeskommune

Lærdal Aurland
 
 E 16  Europavei 16  E 16 
von / fra / from West Ost  /  Süd Nord nach / til / to
Hordaland fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities Oppland fylkeskommune

Aurland Lærdal

 
 E 16  Europavei 16 ( gamle trasé / alte Trasse )  E 16 
  Ost West  /  Nord Süd  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Lærdal
 
 E 16  Europavei 16 ( gamle trasé / alte Trasse )  E 16 
  West Ost  /  Süd Nord  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Lærdal

 
 E 39  Europavei 39  E 39 
von / fra / from Süd Nord nach / til / to
Hordaland fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities Møre og Romsdal fylkeskommune

Gulen Høyanger Gaular Førde Jølster Gloppen Eid
 
 E 39  Europavei 39  E 39 
von / fra / from Nord Süd nach / til / to
Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities Hordaland fylkeskommune

Eid Gloppen Jølster Førde Gaular Høyanger Gulen

 
   5    Riksvei 5    5   
  Ost West  /  Süd Nord  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Lærdal Sogndal Jølster Førde Naustdal Flora
 
   5    Riksvei 5    5   
  West Ost  /  Nord Süd  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Flora Naustdal Førde Jølster Sogndal Lærdal

 
  13   Riksvei 13   13  
von / fra / from Süd Nord  
Hordaland fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Vik Balestrand Gaular Førde
 
  13   Riksvei 13   13  
  Nord Süd nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Hordaland fylkeskommune

Førde Gaular Balestrand Vik

 
  15   Riksvei 15   15  
von / fra / from Ost West  
Oppland fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Stryn ( 1 ) Hornindal ( 1 ) Stryn ( 2 ) Hornindal ( 2 ) Eid Vågsøy
 
  15   Riksvei 15   15  
  West Ost nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Oppland fylkeskommune

Vågsøy Eid Hornindal ( 1 ) Stryn ( 1 ) Hornindal ( 2 ) Stryn ( 2 )

 
  50   Riksvei 50   50  
von / fra / from Süd Nord  /  Ost West  
Buskerud fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Aurland
 
  50   Riksvei 50   50  
  Nord Süd  /  West Ost nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Buskerud fylkeskommune

Aurland

 
  52   Riksvei 52   52  
von / fra / from Süd Nord  /  Ost West  
Buskerud fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Lærdal
 
  52   Riksvei 52   52  
  Nord Süd  /  West Ost nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Buskerud fylkeskommune

Lærdal

 
  53   Riksvei 53   53  
von / fra / from Ost West  /  Nord Süd  
Oppland fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Årdal Lærdal
 
  53   Riksvei 53   53  
  West Ost  /  Süd Nord nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Oppland fylkeskommune

Lærdal Årdal

 
  55   Riksvei 55   55  
von / fra / from Ost West  
Oppland fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Luster Sogndal Leikanger Balestrand Høyanger
 
  55   Riksvei 55   55  
  West Ost nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Oppland fylkeskommune

Høyanger Balestrand Leikanger Sogndal Luster

 
  57   Riksvei 57   57  
  Nord Süd  /  Ost West nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Hordaland fylkeskommune

Gaular Fjaler Hyllestad Gulen
 
  57   Riksvei 57   57  
von / fra / from Süd Nord  /  West Ost  
Hordaland fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Gulen Hyllestad Fjaler Gaular

 
  60   Riksvei 60   60  
  Süd Nord nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Møre og Romsdal fylkeskommune

Gloppen Stryn ( 1 ) Hornindal ( 1 ) Stryn ( 2 ) Hornindal ( 2 )
 
  60   Riksvei 60   60  
von / fra / from Nord Süd  
Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Hornindal ( 1 ) Stryn ( 1 ) Hornindal ( 2 ) Stryn ( 2 ) Gloppen

 
  61   Riksvei 61   61  
  Süd Nord nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Møre og Romsdal fylkeskommune

Vågsøy
 
  61   Riksvei 61   61  
von / fra / from Nord Süd  
Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Vågsøy

 
 258  Riksvei 258 - Gamle Strynefjellsvegen  258 
von / fra / from Ost West  
Oppland fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Stryn
 
 258  Riksvei 258 - Gamle Strynefjellsvegen  258 
  West Ost nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Oppland fylkeskommune

Stryn

 
 570  Riksvei 570  570 
  West Ost nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Hordaland fylkeskommune

Gulen
 
 570  Riksvei 570  570 
von / fra / from Ost West  
Hordaland fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Gulen

 
 601  Riksvei 601  601 
  Süd Nord  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Aurland
 
 601  Riksvei 601  601 
  Nord Süd  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Aurland

 
 602  Riksvei 602  602 
  West Ost  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Vik
 
 602  Riksvei 602  602 
  Ost West  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Vik

 
 603  Riksvei 603  603 
  West Ost  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Luster
 
 603  Riksvei 603  603 
  Ost West  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Luster

 
 604  Riksvei 604  604 
  Süd Nord  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Luster
 
 604  Riksvei 604  604 
  Nord Süd  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Luster

 
 606  Riksvei 606  606 
  Ost West  /  Nord Süd  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Solund
 
 606  Riksvei 606  606 
  West Ost  /  Süd Nord  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Solund

 
 607  Riksvei 607  607 
  Nord Süd  /  West Ost  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Fjaler Hyllestad Høyanger
 
 607  Riksvei 607  607 
  Süd Nord  /  Ost West  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Høyanger Hyllestad Fjaler

 
 608  Riksvei 608  608 
  Ost West  /  Nord Süd  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Askvoll
 
 608  Riksvei 608  608 
  West Ost  /  Süd Nord  
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Askvoll

Straßen / veier / roads:    609   >>   724 
 
©2008 by Otto and Mechtild Reuber
Frameview / Home
Register/Sitemap: Sogn og Fjordane fylkeskommune