Norwegen Sogn og Fjordane fylkeskommune: Verkehr - Straßen Sogn og Fjordane
Straßen Tunnel
E 16
E 16 G
E 39
Rv 5
Rv 13
Rv 15
Rv 50
Rv 52
Rv 53
Rv 55
Rv 57
Rv 60
Rv 61
Rv 258
Rv 570
Rv 601
Rv 602
Rv 603
Rv 604
Rv 606
Rv 607
Rv 608
Rv 609
Rv 610
Rv 611
Rv 613
Rv 614
Rv 615
Rv 616
Rv 617
Rv 618
Rv 620
Fv 1
Fv 4
Fv 8
Fv 31
Fv 61
Fv 92
Fv 182
Fv 243
Fv 331
Fv 334
Fv 337
Fv 338
Fv 364
Fv 698
Fv 724