Südwest-Blick vom Fv 720 auf das alte, zwischen 1923 und 1940 erbaute Follafoss kraftverk in Follafoss am Beitstadfjorden
©2012 by Otto and Mechtild Reuber ( Aufnahmedatum: 25.07.2007 )
Home / Register/Sitemap: Follafoss - Follafoss kraftverk