Husantunet: Nordost-Blick auf die direkt am Veg 1507 gelegenen Hütten Vedskålen, Vetl´bua und Buloftet ( von links nach rechts )
©2015 by Otto and Mechtild Reuber ( Aufnahmedatum: 25.07.2009 )
Home / Register/Sitemap: Buloftet - Vedskålen - Vetl´bua