Oslo fylkeskommune: Verkehr / trafikk - Straßen / veier / roads
 
 E 6  Süd Nord  E 6 
von / fra / from   nach / til / to
Akershus fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities Akershus fylkeskommune

Oslo
 
 E 6  Nord Süd  E 6 
von / fra / from   nach / til / to
Akershus fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities Akershus fylkeskommune

Oslo
 
 E 6  Ost West   ( > E 18 )  E 6 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo
 
 E 6  West Ost   ( < E 18 )  E 6 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo

 
 E 18  Ost West  /  Süd Nord  E 18 
von / fra / from   nach / til / to
Akershus fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities Akershus fylkeskommune

Oslo
 
 E 18  West Ost  /  Nord Süd  E 18 
von / fra / from   nach / til / to
Akershus fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities Akershus fylkeskommune

Oslo

 
 4  Süd Nord  4 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Akershus fylkeskommune

Oslo
 
 4  Nord Süd  4 
von / fra / from    
Akershus fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo

 
 150   ( Ring 3 ) Ost West ( Ring 3 )   150 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Akershus fylkeskommune

Oslo
 
 150   ( Ring 3 ) West Ost ( Ring 3 )   150 
von / fra / from    
Akershus fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo

 
 155  Nord Süd  /  West Ost  155 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Akershus fylkeskommune

Oslo
 
 155  Süd Nord  /  Ost West  155 
von / fra / from    
Akershus fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo

 
 159  West Ost  159 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Akershus fylkeskommune

Oslo
 
 159  Ost West  159 
von / fra / from    
Akershus fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo

 
 160  Ost West  160 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Akershus fylkeskommune

Oslo
 
 160  West Ost  160 
von / fra / from    
Akershus fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo

 
 161   ( Ring 2 ) Ost West  /  Süd Nord ( Ring 2 )   161 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo
 
 161   ( Ring 2 ) West Ost  /  Nord Süd ( Ring 2 )   161 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo

 
 162  Ost West  162 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo
 
 162  West Ost  162 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo

 
 163  West Ost  163 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Akershus fylkeskommune

Oslo
 
 163  Ost West  163 
von / fra / from    
Akershus fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo

 
 168  Ost West  168 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Akershus fylkeskommune

Oslo
 
 168  West Ost  168 
von / fra / from    
Akershus fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo

 
 190  West Ost  /  Süd Nord  190 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo
 
 190  Ost West  /  Nord Süd  190 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo

 
 191  Süd Nord  191 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo
 
 191  Nord Süd  191 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Oslo

 
©2007 by Otto and Mechtild Reuber
Frameview / Home
Register/Sitemap: Oslo fylkeskommune