Norwegen: Kirchen / kirker in der Buskerud fylkeskommune
 
Nr.
Name
Baujahr
Baustoff
Kommune
Straßen
Photo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Ask kapell
Bakke kirke
Ble sportskapell
Bragernes kirke
Bønsnes kirke
Dagali kirke
Efteløt kirke
Eggedal kirke
Filtvet kapell
Fiskum gamle kirke
Fiskum kirke
Flesberg stavkirke
Flå kirke
Frogner kirke
Geilo kyrkje
Glesne kirke
Gol kyrkje
Gol stavkirke (Replikat)
Gulsrud kapell
Haglebu fjellkirke
Haug kirke
Haug kirke
Hedenstad kirke
Heggen kirke
Hemsedal kyrkje
Herad kyrkje
Hol gamle kirke
Hol kyrkje
Hole gravkapell
Hole kirke
Holmen kirke
Holmsbu kirke
Hurum kirke
Hval kirke
Hønefoss kirke
Jondalen kirke
Komnes kirke
Kongsberg kirke
Kongsdelene kirke
Konnerud kirke
Konnerud nye kirke
Leveld kyrkje
Lunder kirke
Lyngdal kirke
Metodistkirken
Nedre Eiker kirke
Nes kapell
Nes kirke
Nes kirke
Norderhov kirke
Nore kirke
Nore stavkirke
Nykirke
Nærsnes kirke
Olberg kirke
Rollag stavkirke
Røyken kirke
Sjåstad kirke
Skjønne kirke
Skoger gamle kirke
Skoger kirke
Snarum kirke
Sollihøgda kapell
Solumsmoen kapell
Svene kirke
Sylling kirke
Torpo kyrkje
Torpo stavkirke
Tranby kirke
Tuft kirke
Tyristrand kirke
Uvdal kirke
Uvdal stavkirke
Vatnås kirke
Vats fjellkyrkje
Veggli kjørkje
Veikåker kapell
Veme kirke
Viker kirke
Ål kyrkje
Åmot kapell
Åros kirke

1936
1883
19??
1871
ca. 1150
1850
1183
1878
1894
1250
1866
1180
1858
1694
1890
1909
1882
1994
1931
1980
ca. 1200
1152
ca. 1200
1297
1882
1934
ca. 1200
1924
1914
ca. 1150
1853
1887
1150
1862
1862
1882
1881
1761
1905
1858
1996
1880
1761
1701
1887
1860
1854
1862
1860
ca. 1200
1880
1167
1847
1893
1859
1150
1229
1896
1879
ca. 1200
1885
1869
1916
1893
1737
1852
1880
ca. 1200
1855
1880
1857
1893
1180
1665
1990
1859
1934
1893
1702
1880
1996
1903

Langholz
Holz
Holz
Ziegel
Stein/Holz
Holz
Stein
Holz
Langholz
Stein
Ziegel
Holz
Holz
Stein
Holz
Holz
Holz
Holz
Stein
Stein
Stein
Stein
Stein
Stein
Holz
Holz
Holz
Holz
Stein
Stein
Langholz
Holz
Stein
Langholz
Holz
Holz/Langh.
Holz
Ziegel
Holz
Holz
Ziegel
Langholz
Holz/Langh.
Holz
Holz
Holz
Holz
Holz
Langholz
Stein
Holz
Holz
Langholz
Holz
Holz
Holz
Stein
Stein
Holz
Stein
Ziegel
Ziegel
Holz
Holz
Holz
Stein/Ziegel
Holz
Holz
Stein
Ziegel
Holz
Holz
Holz
Langholz
Holz
Holz
Langholz
Ziegel
Holz
Holz
Ziegel
Holz

Rv35/Fv173
Fv62/Fv64
Rv37
Fv38/Rv282
Kv18/Fv160
Bygdev./Rv40
Rv40
Rv287
Rv281
Fv 73
Fv 73
Fv 98/Rv40
Rv7
Fv23/Rv285
Rv7/Rv40
Fv191/Rv280
Fv223/Rv52/Rv51
Rv7
Rv284
Fv211/Rv287
Fv167/Fv168
Rv35/E134
Fv84/Fv86
Heggenv./Rv284
Rv52
Rv7
Rv50
Rv7/Rv50
Kv10/Fv158
Kv10/Fv158
Fv133/Rv287
Fv2/Fv1
Rv289
Fv172/E16
Rv35
Rv37
Rv40
Fv90/E134/Rv40
Rv281/Rv23
Fv36
Fv36/Fv33
Fv244/Rv7
Fv178/Rv7
Fv63/Fv134
E134/Rv40
Rv283/E134
Fv214/Rv7
Fv214/Rv7
E16/Rv243
Fv158/Rv241/E16
Fv116/Rv40
Fv116/Rv40
Fv149/Rv287
Fv6
Rv7
Fv107/Rv40
Fv10/Rv23
Fv 21
Rv40/Fv119
Fv33
Fv33/Fv34
Rv280/Fv148
E16
Rv287
Rv40/Fv88
Rv284/Fv20
Fv243/Rv7
Fv243/Rv7
Rv282/Rv285
Rv32/Rv40
Rv35
Rv 40/Fv122
Fv122/Rv40
Fv131
Fv244/Rv7
Fv108/Fv109/Rv40
Rv7
Fv174/Rv7
Fv172
Fv247/Rv7
Rv287/Rv35
Fv11

 


Themen-Photogalerien: Kirchen / kirker
©2005-2006 by Otto and Mechtild Reuber
Frameview / Register/Sitemap / Home