Akershus fylkeskommune: Verkehr / trafikk - Straßen / veier / roads
Straßen / veier / roads:    157   >>   181 

 157  Süd Nord  /  Ost West  157 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Frogn Nesodden
 
 157  Nord Süd  /  West Ost  157 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Nesodden Frogn

 
 159  West Ost  159 
von / fra / from    
Oslo fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Lørenskog Rælingen Skedsmo
 
 159  Ost West  159 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Oslo fylkeskommune

Skedsmo Rælingen Lørenskog
 
 159  Süd Nord   ( Sagdalen )  159 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Lørenskog Skedsmo
 
 159  Nord Süd  ( < Sagdalen )  159 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Skedsmo Lørenskog

 
 160  Ost West  160 
von / fra / from    
Oslo fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Bærum
 
 160  West Ost  160 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Oslo fylkeskommune

Bærum

 
 163  West Ost  163 
von / fra / from    
Oslo fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Lørenskog
 
 163  Ost West  163 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Oslo fylkeskommune

Lørenskog

 
 164  Süd Nord  164 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Bærum
 
 164  Nord Süd  164 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Bærum

 
 165  Nord Süd  165 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Buskerud fylkeskommune

Asker
 
 165  Süd Nord  165 
von / fra / from    
Buskerud fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Asker

 
 166  Nord Süd  166 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Bærum
 
 166  Süd Nord  166 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Bærum

 
 167  Nord Süd  167 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Buskerud fylkeskommune

Asker
 
 167  Süd Nord  167 
von / fra / from    
Buskerud fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Asker

 
 168  Ost West  168 
von / fra / from    
Oslo fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Bærum
 
 168  West Ost  168 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Oslo fylkeskommune

Bærum

 
 169  Süd Nord  /  Ost West  169 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Aurskog-Høland Fet
 
 169  Nord Süd  /  West Ost  169 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Fet Aurskog-Høland

 
 170  Ost West  170 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Aurskog-Høland Sørum Fet
 
 170  West Ost  170 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Fet Sørum Aurskog-Høland

 
 171  Ost West  171 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Aurskog-Høland Sørum
 
 171  West Ost  171 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Sørum Aurskog-Høland

 
 172  Süd Nord  172 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Fet Sørum
 
 172  Nord Süd  172 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Sørum Fet

 
 173  Süd Nord  173 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Sørum Nes
 
 173  Nord Süd  173 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Nes Sørum

 
 174  West Ost  /  Süd Nord  174 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Ullensaker
 
 174  Ost West  /  Nord Süd  174 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Ullensaker

 
 175  Süd Nord  /  West Ost  175 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Hedmark fylkeskommune

Sørum Nes
 
 175  Nord Süd  /  Ost West  175 
von / fra / from   nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Oslo

Nes Sørum

 
 176  Ost West  176 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Ullensaker ( 1 ) Eidsvoll Ullensaker ( 2 ) Nannestad
 
 176  West Ost  176 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Nannestad Ullensaker ( 1 ) Eidsvoll Ullensaker ( 2 )

 
 177  Nord Süd  177 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Eidsvoll Nes
 
 177  Süd Nord  177 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Nes Eidsvoll

 
 178  Ost West  178 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Ullensaker Nannestad
 
 178  West Ost  178 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Nannestad Ullensaker

 
 179  West Ost  179 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Ullensaker Nes
 
 179  Ost West  179 
     
  Kommunen / kommuner / municipalities  

Nes Ullensaker

 
 180  Ost West  /  Süd Nord  180 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Oppland fylkeskommune

Eidsvoll Hurdal
 
 180  West Ost  /  Nord Süd  180 
von / fra / from    
Oppland fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Hurdal Eidsvoll

 
 181  West Ost  181 
    nach / til / to
  Kommunen / kommuner / municipalities Hedmark fylkeskommune

Eidsvoll
 
 181  Ost West  181 
von / fra / from    
Hedmark fylkeskommune Kommunen / kommuner / municipalities  

Eidsvoll

Straßen / veier / roads:    E 6   >>   156 
 
©2007-2008 by Otto and Mechtild Reuber
Frameview / Home
Register/Sitemap: Akershus fylkeskommune