Steiler Südost-Blick auf das Kafé «Blåstua» ( Gyldenløves gate 60 ) an der Ecke Gyldenløves gate / Kronprinsens gate
©2004-2020 by Otto and Mechtild Reuber ( Aufnahmedatum: 18.08.2004 )
Home / Register/Sitemap: «Blåstua» ( Kafé ) - Gyldenløves gate - Kronprinsens gate